INNOVACÓ I RECERCA DE NOUS RECURSOS PER L’ACORDIÓ DIATÒNIC

Aquest petit i humil projecte pretén acabar sent un recull de reduccions de cobla per a acordió diatònic que ens permeti (als acordionistes) obrir un nou camp en els nostres horitzons.

Penso que la mà esquerra del nostre acordió, els baixos, no l’aprofitem ni la mitat del que la podríem aprofitar. És clar que, quan t’hi entretens una mica, aquells vuit, dotze, catorze o divuit baixos ens poden arribar a donar una pila de recursos. Aquest projecte va enfocat sobretot a la mà esquerra entenent-la com a complement melòdic de la mà dreta. A tall d’exemple, podríem dir que la mà esquerra, imaginant-nos una cobla, deixa de fer la funció de berra i adopta una funció més semblant a la dels fiscorns. Una funció més melòdica, més harmònica, més conductiva i més propera a la mà dreta.

En aquesta plana hi podreu trobar un tastet del que serà aquest projecte.

REDUCCIONS

Ball pla endimoniat (acordió 8 baixos)

Ball pla endimoniat (acordió 12:18 baixos)

Ball de l’Àliga de la Patum (acordió 18 baixos)

Dansa de Castellterçol

El intrepido (acordió)