A part dels concerts que faig amb els diferents grups i els encàrrecs que pugui tenir com a compositor i arranjador, també dono classes a diferents llocs:

EMTSC (Escola de Música Tradicional de Sant Cugat)

L’Escola de Música Tradicional de Sant Cugat és un projecte educatiu per a formar músics de qualitat dintre l’àmbit de la música tradicional catalana.

L’EMTSC vetlla per a la qualitat d’aquest equipament i treballa a partir d’uns criteris pedagògics que fan possible l’acompliment dels objectius marcats prèviament per l’estructura de l’entitat.

Més informació: EMTSC

 

Taller diatònic de Maçaners

El Taller diatònic de Maçaners és un curs d’acordió diatònic per a tots els nivells que es duu a terme un cop al més a aquesta petita vila del Berguedà. Actualment hi han 37 alumnes repartits en sis classes segons el nivell. La seva funció és fer una iniciació profunda a l’acordió diatònic per tal d’arribar a ser autònoms i seguir oferint les tonades que tant ens estimem a les valls que ens envolten.

Més informació: Taller diatònic de Maçaners o calbetes@gmail.com

Taller diatònic de Gósol

El Taller diatònic de Maçaners és un curs d’acordió diatònic per a tots els nivells que es duu a terme dos cops al més a aquesta petita vila del Berguedà. També s’ofereixen classes de llenguatge musical i conjunt instrumental. La seva funció és fer una iniciació profunda a l’acordió diatònic per tal d’arribar a ser autònoms i seguir oferint les tonades que tant ens estimem a les valls que ens envolten.

Més informació: mramonc@gmail.com

Classes particulars

A la Garriga i Granollers.

Més informació: mramonc@gmail.com